CEO i co-founder firmy AgronetPro, firmy działającej na styku rolnictwa i technologii, która pomaga rolnikom zapobiegać efektom przymrozków, infekcjom i monitorować stan pól. Dzięki bieżącym danym z czujników zamontowanych na polach uprawnych nasi klienci dostają niezbędne powiadomienia w aplikacji AgronetPro.

Doświadczenie zdobywał pełniąc przez ostatnie 10 lat rolę konsultanta technologicznego w firmach w Polsce i za granicą oraz angażując się w projekty Pro Bono m.in. wraz z międzynarodowym zespołem specjalistów stworzył aplikację Covid19 Alert.