CEO i co-founder AgronetPro, firmy działającej na styku rolnictwa i technologii, która pomaga rolnikom zapobiegać efektom przymrozków, infekcjom i monitorować stan pól. Dzięki bieżącym danym z czujników zamontowanych na polach nasi klienci dostają niezbędne powiadomienia w aplikacji AgronetPro. Oprócz czujników i stacji pogodowych oferujemy również kompleksowe oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem Greencloud, które jest już wykorzystywane we Francji w ponad 600 gospodarstwach.

Sander de Vries doświadczenie zdobywał pełniąc przez ostatnie 10 lat rolę konsultanta technologicznego w firmach w Polsce i za granicą oraz angażując się w projekty Pro Bono m.in. wraz z międzynarodowym zespołem specjalistów stworzył aplikację Covid19 Alert.