Stowarzyszenie zostało powołane w roku 2006 z inicjatywy prof. Krzysztofa Żmijewskiego. Powstało w celu działania na rzecz zwiększenia efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Stowarzyszenie w ramach swoich aktywności współpracuje zarówno z administracją centralną, środowiskami eksperckimi jak i podmiotami rynkowymi w kierunku realizacji wyzwań w zakresie potrzeby transformacji energetycznej gospodarki.

Stowarzyszenie i jego eksperci są autorami licznych publikacji, analiz czy opinii, obejmując m.in. potrzeby i potencjał w zakresie rolnictwa 4.0, poprawy efektywności energetycznej czy wdrażania odnawialnych źródeł energii sektora agro w Polsce.

 

Stowarzyszenie w ramach działalności wspierającej rozwój obszarów wiejskich i szeroko rozumianego rolnictwa, stworzyło w 2020 roku projekt „Energia Dla Wsi”, mający na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – społeczności lokalnych, rolników i przedsiębiorców działających na obszarach wiejskich