Obszar zainteresowań to zwycięskie strategie rynkowe dające przewagę konkurencyjną w obszarze sprzedaży, marketingu i zakupów. Zarządzał dużymi zespołami w największych organizacjach międzynarodowych jak Mars, Coca-Cola czy Heineken. Jako inżynier budownictwa Politechniki Krakowskiej kładzie nacisk na ilościowe metody w zarządzaniu, zwłaszcza na data driven decisions.