Paweł Kowalski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W zawodzie analityka pracuje od 20 lat. Od 2011 r. jest związany z Bankiem Pekao SA, gdzie pracuje w Zespole Analiz Sektorowych. Wcześniej pracował w DZ Bank Polska i AIG Bank Polska, zajmując się analizami rynkowymi i makroekonomicznymi. W ramach projektu specjalizacji sektorowej Banku Pekao odpowiada za monitorowanie i analizę sytuacji rynkowej w branży rolno-spożywczej i jej otoczeniu.