Szkółkarz specjalizujący się w uprawie sadzonek aronii czarnoowocowej, także plantator, przetwórca. Jako członek Core Team’u bierze udział w pracach nad promocją i rozwojem rynku jagodowego w Polsce. Współgospodarz Aronia Innovation Conference 2022.