Mirosław Maliszewski prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, który działa w interesie i obronie praw sadowników na rynku krajowym i europejskim. W 1996 ukończył studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1994 prowadzi gospodarstwo sadownicze. W latach 2002–2004 był przewodniczącym rady powiatu grójeckiego, następnie do 2005 pełnił funkcję starosty. Pełni mandat poselski nieprzerwanie od 2005 roku. Działania parlamentarne umożliwiły mu wpłynięcie na sektor sadowniczy poprzez aktywny udział w wielu projektach ustaw.