Absolwent Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Karierę zawodową rozpoczął w sektorze bankowym, który porzucił na rzecz handlu detalicznego i hurtowego. Współtworzył i zarządzał Polską Grupą Supermarketów – najpierw jako dyrektor zarządzający, a od 2014 r. jako prezes zarządu i udziałowiec. Po 18 latach zdecydował się na uruchomienie własnej agencji doradczej MSL Consulting, prowadzącej projekty dla sektora handlu i produkcji, ale również logistyki i IT.