Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie oraz Szkoły Głównej w Warszawie. Specjalizował się zakresie ochrony roślin oraz zarządzaniu i marketingu.

Ponadto certyfikowany w USA Six Sigma Black Belt oraz coach w zakresie storytellingu. W 2022 ukończył studia podyplomowe w zakresie Integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego.

Z branżą chemiczną i ochroną roślin związany zawodowo od 1997 roku. Pracował w różnych działach: Badania i Rozwój, Rejestracja, Marketing taktyczny oraz Marketing strategiczny w Polsce i za granicą.

Obecnie odpowiada za rozwój insektycydów w Europie Północnej w firmie UPL. Otrzymał nagrodę Ministerstwa „Zasłużony dla rolnictwa”.