Członek Zarządu Viverno współautor kilkuset opracowań, obliczeń oraz modeli z zakresu poprawy efektywności energetycznej, analiz systemów energetycznych i ich optymalizacji. Na co dzień zajmujący się wsparciem przedsiębiorstw w zakresie przygotowania strategii zakupu energii oraz analiz związanych poprawą wykorzystania energii i mediów. W VIVERNO kreuje i rozwija nowe projekty oraz koordynuje współprace z partnerami.