Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (UW) i Emerging Economies and International Development (King’s College London). Kierunki te wybrała, ponieważ interesuje się tym, jak działa społeczeństwo oraz czy (i co) można robić, by działało trochę lepiej. Pracowała przez 3 lata w doradztwie strategicznym (McKinsey&Company), jak również w Fundacji ePaństwo, Spółce Skarbu Państwa, z Fundacją Ocalenie oraz w firmie telekomunikacyjnej i firmie doradczej w Londynie. Od 2019 działała po godzinach przy inicjatywie społecznej zajmującej się kryzysem klimatycznym. Od marca 2020 jest częścią zespołu foodtech.ac i prowadzi firmę Listny Cud – jedną z pierwszych w Polsce miejskich farmy wertykalnych, gdzie uprawiane są ekologiczne mikroliście i zioła.