Redaktor i dziennikarz, współwłaściciel firmy Hortus Media Sp. z o.o. – wydawcy portalu jagodnik.pl i współwydawcy dwumiesięcznika „Jagodnik”. Specjalizuje się w tematyce roślin jagodowych, ze szczególnym zaangażowaniem w zagadnienia związane z uprawą borówki wysokiej i jagody kamczackiej. Orędownik zrównoważonego podejścia do uprawy roślin, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania zmierzające do poprawy jakości owoców.