Marcin Gryn, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na kierunku Rolnictwo. Prowadzi gospodarstwo rolne, w Sitańcu Kolonii koło Zamościa, w którym prowadzi doświadczenia z uprawą roślin oraz sposobami nawożenia gleby. Zajmuje się także produkcją maszyn do uprawy bezorkowej oraz nawożenia wgłębnego.