Urodzony 3 lipca 1993r. Mgr. Inż na kierunkach rolnictwo i zootechnika w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Inspektor rolnictwa ekologicznego. Rolnik prowadzący gospodarstwo produkującą żywność od pola do stołu.