Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (kierunek „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”). Ukończyła studia podyplomowe „Akademia Kompetencji Menedżara” w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2017 roku związana z firmą SatAgro Sp. z o.o., w której zatrudniona jest na stanowisku Dyrektora Operacyjnego i w której pełni funkcję Prezesa Zarządu.