Wieloletnia praktyka w zakresie ochrony i nawożenia sadów i jagodników.

Koordynator zespołu doradców sadowniczych, organizator konferencji, spotkań i szkoleń.