Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, a obecnie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – PIB. Absolwent Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze. Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu techniki rolniczej