Prezes Zarządu VIVERNO, współautor kilkuset opracowań, obliczeń oraz modeli z zakresu poprawy efektywności energetycznej, analiz śladu węglowego oraz jego redukcji. Na co dzień zajmujący się wsparciem przedsiębiorstw w zakresie przygotowania strategii dekarbonizacji przedsiębiorstw oraz analiz związanych ze śladem węglowym produktu. W VIVERNO również rozwija i koordynuje współprace z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.