Związana ze Spółką Res-Drob od ponad 10 lat. Nadzoruje wdrażanie standardów dobrostanowych jak i jakości i bezpieczeństwa żywności. Pracując w kulturze ciągłego doskonalenia rozwija strategiczne dla firmy projekty.