Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od ponad 15 lat zajmująca się systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.