Specjalista z zakresu biotechnologii roślin. Aktualnie pracuje w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie kieruje akredytowanym Laboratorium Kontroli GMO. Ekspert w zakresie analiz GMO i nowych technik genomowych, współpracuje z krajowymi i unijnymi instytucjami naukowymi. Realizował projekty naukowe z zakresu wykrywania i identyfikacji GMO, koegzystencji oraz wpływu GMO na środowisko. Członek naukowej sieci ds. oceny ryzyka GMO przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), komisji opiniodawczo-doradczej Ministra Środowiska w zakresie GMM i GMO oraz Komitetu Biotechnologii PAN. Zaangażowany w popularyzację nauki, interesuje się zrównoważonym rolnictwem oraz rolą nauki w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy.