Adiunkt w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach. Od niemal 30 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z jakością i trwałością produktów ogrodniczych oraz ich przechowywaniem. Autor/współautor 70 publikacji naukowych, 201 popularno-naukowych, 254 doniesień na konferencjach krajowych i międzynarodowych, 16 książek/broszur i 3 monografii.