Sekretarz Generalny Stowarzyszenia KUPS od 2004 roku. Członek Rady Naukowej IBPRS, Rady Programowej DQS, Zespołu Technicznego DSK, Komitetu Technicznego AIJN, oraz Porozumienia Rolniczego przy MRiRW. Członek Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Owoców i Warzyw.