Od ponad 30 lat, stale rozwijam się w zakresie innowacyjności energetycznych.
W roku 2018 uczestniczyłem w pracach Komisji parlamentarnej „ Wodorowa Polska ”, w ramach której byłem uczestnikiem obrad w Brukseli jako ekspert niezależny.
Posiada kompetencje, które pozwalają mi aktywnie uczestniczyć w innowacyjnych projektach dotyczących szeroko rozumianej energetyki krajowej.
Aktywnie uczestniczę w branżowych konferencjach wodorowych jako ekspert z prawem głosu doradczego, panelisty i moderatora.

W 2020 roku uczestniczyłem w pracach jako Doradca Zarządu ds. technologii wodorowych i odnawialnych źródeł energii Cyfrowego Polsatu i ZE.PAK
nad pierwszym w Polsce projektem wykorzystującym proces elektrolizy do wytwarzania wodoru, jego magazynowania ,transportu i wydawania- elektrolizera o mocy sumarycznej 5 MW podłączonym do bloku biomasowego 50 MW i projektem 2 stacji tankowania wodorem w Koninie i Warszawie wraz z całym łańcuchem wartości wodoru

Od marca 2021 roku pełnię funkcje Rzecznika Hydrogen Poland – głos Polskiego Wodoru. Aktywnie uczestniczę w budowaniu wodorowej Polski pracując w grupach roboczych organizacji propagujących wykorzystanie H2 w gospodarce narodowej.
Brałem udział w pracach nad strategią wodorową w pracach czterech grupach:
• wdrożenia technologii wodorowych w energetyce
• wykorzystania wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie
• produkcji wodoru w nowych instalacjach
• do spraw edukacji wodorowej

Byłem sygnatariuszem porozumienia sektorowego na rzecz Gospodarki Wodorowej z umocowania w Hynfra.
W maju 2021 roku został mianowany na „ Ambasadora Wodoru „Akademii Młodego Mechanika”. Jest to idea skierowana do młodzieży oraz osób związanych z branżą Automotive na kształcenie młodzieży w zawodzie przyszłości jaką będzie „ mechanik elektro-mobilny pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi w tym wodorem.
Pełnię funkcje ambasadora wodoru organizacji UE Hyfinder na Polskę
Aktywnie współuczestniczyłem w inicjatywach promujących podwaliny gospodarki wodorowej takich jak tworzenie i rozwój klastrów energii oraz budowy i powoływania pierwszych Dolin Wodorowych, na bieżąco relacjonując te wydarzenia w swoich mediach społecznościowych związanych z technologiami wodorowymi.
Pełnie funkcje dyrektora ds. rozwoju biznesu w Hynfra P.S.A
Uczestniczę w najważniejszych konferencjach i spotkaniach branżowych związanych z budowaniem gospodarki wodorowej z ramienia Hynfra PSA, takich jak: H2poland, Impact21, Ogólnopolski Szczyt Energetyczny,Green Energy Kongres,Paih Wirtualne Targi Wodorowe,Forum Polskiej Gospodarki, V Narodowy Kongres Biomasowy,Envicon,Forum Ciepłowników Polskich,Europejskie Forum Przyszłości.