Jest absolwentem Wydziału Ogrodniczego SGGW (wtedy Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu). Łączy pracę zawodową i pasję do ogrodnictwa jako Product Manager ds. Upraw Sadowniczych w firmie Timac Agro Polska. Przez wiele lat pomagał zarządzać rodzinną plantacją borówki wysokiej. Dzięki temu zdobyta wiedza teoretyczna poparta jest solidnym bagażem praktycznym.