Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Prawa
i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Od początku swojej kariery zawodowej związana z administracją publiczną. Doświadczenie zdobywała między innymi w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii oraz Ministerstwie Cyfryzacji, zarządzając zespołami realizującymi bieżące zadania administracji jak i szereg projektów zapewniających obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnych usług publicznych.
Obszar danych przestrzennych, e-usług, informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, współpracy międzyresortowej, ale również przygotowanie projektów
i finansowe aspekty ich realizacji to obszary, w których zdobyła przez ostatnie lata ogromne praktyczne doświadczenie. Skala przedsięwzięć realizowanych z sukcesami w obszarze
e-administracji, ich ogólnokrajowy zasięg dały jej unikalne doświadczenie, które obecnie wykorzystuje w pracy w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.
W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa odpowiada za realizację projektów innowacyjno-rozwojowych.
Prywatnie miłośniczka psów, siatkówki i kryminałów.