Andrzej J. Sajkiewicz jest jednym z najwybitniejszych znawców gospodarek, kultur, języków oraz struktur i specyfiki funkcjonowania centralnych oraz lokalnych organów administracji publicznej krajów dalekowschodnich.
Dotychczasowe życie zawodowe spędził na Dalekim Wschodzie, piastując wysokie – zarezerwowane na ogół dla Japończyków – funkcje w multinarodowych japońskich korporacjach, kierując wieloma międzynarodowymi super-projektami gospodarczymi.
Członek japońskich rządowych misji gospodarczych do Europy Środkowo-Wschodniej, w tym do Polski.
Współinicjator największych bezpośrednich inwestycji japońskich w Polsce.
Wieloletni zastępca przewodniczącego Japońsko-Polskiego Komitetu Gospodarczego, członek rządowych agencji jak np: Japan Conulting Institute, Japan External Trade Organization, Japan Presidents Association, członek prestiżowych organizacji gospodarczych, autor licznych publikacji z zakresu międzynarodowego zarządzania i marketingu.
Obecnie pracuje w EY Japan Business Services jako Główny Doradca.