Absolwent Politechniki Bydgoskiej na kierunku agrobiotechnologia oraz biotechnologia w produkcji zwierzęcej. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Doktor nauk rolniczych z dziedziny ekonomiki i doradztwa w agrobiznesie na Politechnice Bydgoskiej. Autor kilkunastu artykułów i publikacji z zakresu innowacji oraz transferu wiedzy w rolnictwie. Główny specjalista w Krajowym Zespole Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich w ramach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie. Pełni funkcję Krajowego Brokera Innowacji zajmując się prowadzeniem szkoleń, konsultacji, warsztatów i konferencji dla rolników, przedsiębiorców, naukowców oraz doradców na terenie całego kraju. Członek zarządu Europejskiego Forum Doradztwa Rolniczego (EUFRAS). Specjalista ds. wiedzy i innowacji w ramach Europejskiej Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie EIP-AGRI. Wykładowca akademicki, ekspert komisji grantowych na SGGW w Warszawie.