Odpowiada za realizację strategii organizacji, optymalizację procesów i polityki firmy, formułowanie zasad i procedur działania, doradztwo merytoryczne oraz wspieranie organów zarządczych w procesach negocjacyjnych, budowanie strategii rozwoju polskiego systemu jakości żywności QAFP.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Canadian International Management Institute – Harvard Business School Publishing, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.
Pełniła kluczowe funkcje zarządcze w biznesie i administracji publicznej m.in. NBP, BNP Paribas (BGŻ SA), BOŚ SA, MRiRW.
Specjalizuje się w analizie organizacji, budowaniu efektywnych struktur organizacyjnych i procesów, moderacji trudnych procesów wewnątrzorganizacyjnych, prowadzeniu wysokobudżetowych portfeli projektów strategicznych w różnych obszarach organizacji, zarządzaniu zmianą, executive coachingu oraz prowadzeniu szkoleń.